Ակտի մասին Կարծիք (ըստ տեղադրողի)

Սույն գործով դատարանը կիրառել է հայցային վաղեմություն և մերժել աշխատողի պահանջն ամբողջությամբ հետևյալ հիմքերով. Այն որ աշխատողի հետ կնքվել է նաև քաղաքացիաիրավական պայմանագիր վկայում է նրա մասին որ աշխատողը քանի որ իրավաբան է իր համար պետք է պարզ լիներ որ իր աշխատանքային պայմանագիրը դրանով իսկ լուծվել է: Պատասխանող կողմը դատարանին է ներկայացնում աշխատանքից ազատման մասին հրաման որի մասին աշխատողը ծանուցված չի եղել և հրամանի վրա չկա որևէ նշում առ այն որ գործատուն որևէ կերպ ծանուցել աշխատողին:

Պատասխանել

Եղեք առաջին մեկնաբանողը

Ծանուցել
avatar