Ավելացնել ակտ

1.Փաստաբանը մեկ ամսում կարող է տեղադրել միևնույն նախագահող դատավորի կողմից կայացված ընդամենը 1(մեկ) ակտ

2.Համակարգում կարող են տեղադրվել միայն 2019 -ից հետո կայացված ակտերը: Տվյալ օրվան նախորդող ժամանակահատվածում կայացված ակտերի հրապարակումները համակարգից կհանվեն

3.Համակարգում ակտերը տեղադրվում են միայն pdf և gpj տեսքով

4.Ակտը տեղադրելիս փաստաբանը պետք է ակտի մասին թողնի 10֊ից 65 բառ պարունակող կարծիք

5. Տեղադրված ակտը գնահատելիս փաստաբանները պետք է պարտադիր թողնեն մեկնաբանություն պատճառաբանելով իրենց գնահատումը

6. Ակտի վարկանիշն ազդելու է միայն այն կայացրած նախագահող դատավորի վարկանիշի վրա

7.Ակտ տեղադրողն է պատասխանատվություն կրում տվյալ ակտը հրապարակելու հետ կապված բոլոր իրավական հետևանքների համար (նախաքննական գաղտնիքի հրապարակում և այլն)

Ակտ ավելացնելու համար փաստաբաններին անհրաժեշտ է մուտք գործել