Ակտի մասին Կարծիք (ըստ տեղադրողի)

Սույն դատական ակտը գնահատում եմ Դրական, մասնավորապես այն հիմքով որ Դատարանը սույն գործով անդրադարձել է վնասի հատուցման չափի ևս մեկ էական հանգամանքին, նշելով, որ վնասի չափը որոշվում է ոչ թե խախտված իրավունքի բնույթից ելնելով, այլ հաշվի առնելով ոչ իրավաչափ վարքագծի հետևանքները: Հետևաբար նույն իրավունքի խախտումը կամ նույն բնույթի ոչ իրավաչափ վարքագիծը կարող է առաջացնել տարբեր չափի վնասներ, որն էլ հիմք է վնասի չափը որոշելու համար:

Մեկնաբանություններ

Հայկուհի Հարությունյան

Դատական ակտը վերլուծում և ներկայացնում է դատական ծախսերը, ինչը կարևորվում է նաև իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից:

Կարո Ասատրյան

Ողջունելի դատական ակտ, գործնականում շատ անհրաժեշտ, համակարծիք եմ գործընկերներիս հետ

Արամ Չադրյան

Համակարծիք եմ դատարանի եզրահանգումների և մեկնաբանությունների... Կարդալ ավելին

Սասուն Մխիթարյան

Իրավակիրառ պրակտիկայում օգտագործելու համար կարևոր նշանակություն ունեցող դատական ակտ է

Արմեն Անդրիկյան

Սույն դատական ակտով հստակ կարգավորում է ստացել կարևոր իրավակիրառ խնդիր:

Պատասխանել

1 Մեկնաբանություն : "ԵԱԴԴ/3100/02/16"

Տեսակավորել ըստ:   նորերի | հների | շատ քվեարկվածների
Սիրուշ Աղվանյան
Հյուր
Member

Միանշանակ դրական ակտ է։
Կարծում եմ, որ ոչ միայն այս հարցում, այլ նաև շատ պրակտիկ խնդիրների լուծումներ ու մեկնաբանություններ կունենանք այս դատավորի շնորհիվ

Հեռախոսահամար
093762624