Ակտի մասին Կարծիք (ըստ տեղադրողի)

Կարևորում եմ այս դատական ակտը, քանի որ սույն գործով հայցվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստն է հանդիսացել հաստատել դատական կարգով, մահացած ամուսնու կողմից մահացած քրոջ ժառանգությունը ընդունած լինելու փաստը: Դատարանն անհրաժեշտ է համարում նշել, որ ժառանգության ընդունման իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստը դատարանը հաստատում է, եթե անձը չի կարող այլ կարգով ստանալ ժառանգության իրավունքի վկայագիր: Որպես այդպիսի պատճառ կարող է լինել նաև ժառանգության ընդունման համար ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1227-րդ հոդվածով նախատեսված նախատեսված վեցամսյա ժամկետում նոտարին դիմում չներկայացնելը:

Պատասխանել

Եղեք առաջին մեկնաբանողը

Ծանուցել
avatar